Personlig hjälp med rehabilitering efter neurologiska skador och sjukdomar

Rehdo är specialister på neurologisk rehabilitering med lång erfarenhet och väldokumenterad kunskap av att skapa de bästa förutsättningarna för varje patient. Med ett stort engagemang får varje patient en personlig rehabilitering och en god förståelse för hur rehabiliteringsarbetet fungerar. Målet är att patienter som har drabbats av sjukdomar eller skador i nervsystemet ska bli så bra som det är möjligt.

Personlig hjälp med rehabilitering efter neurologiska skador och sjukdomar

Rehdo är specialister på neurologisk rehabilitering med lång erfarenhet och väldokumenterad kunskap av att skapa de bästa förutsättningarna för varje patient. Med ett stort engagemang får varje patient en personlig rehabilitering och en god förståelse för hur rehabiliteringsarbetet fungerar. Målet är att patienter som har drabbats av sjukdomar eller skador i nervsystemet ska bli så bra som det är möjligt.

Rehabilitering

Poliklinisk rehabilitering efter stroke och andra hjärnskador.

Läs mer om rehabilitering

Spasticitet

Spasticitet är ett tillstånd där musklerna är mer spända
än de borde vara.

Behandling av spasticitet

Migrän

Migrän är ett vanligt tillstånd med attackvis kommande
svår huvudvärk.

Behandling av kronisk migrän

Hyperhidros

Hyperhidros består av överdriven svettning utan funktionell nytta och är ett ganska vanligt tillstånd.

Mer om svettbehandling

Estetisk behandling

Genom att injicera läkemedlet botulinumtoxin (Botox, Xeomin eller Dysport) kan man dämpa åldersrelaterade rynkor i bl a pannan och runt ögonen…

Våra estetiska behandlingar

Rehdo AB

Kristinelundsgatan 16
411 37 Göteborg

Tel 0767665505
Email susanne@rehdo.se

Kontakt