”Ibland bota, ofta lindra men alltid trösta. ”

Kloka ord från Hippokrates, läkekonstens fader. Det är också Rehdos motto!

Behandlingar

Rehabilitering

Rehdo hjälper till med alla förekommande frågor inom fr. a. neurologisk rehabilitering. Kanske har du haft en stroke, drabbats av utmattningssyndrom eller liknande och behöver råd om hur du ska komma vidare. Det är så mycket att ta tag i och så mycket som kan göras för en bättre återhämtning. Det man gör nu har man nytta av resten av livet! Några exempel följer nedan, men det står dig fritt att ta upp vad som tynger dig.

  • Träningsråd av muskelstyrka, kondition och finmotorik
  • Diskussion av kognitiva nedsättningar. Kartläggning och testning och råd hur de ska hanteras i vardagen. Samarbete med neuropsykolog.
  • Samtal om livskris och omställningen i livet. Hur ska livet bli framöver?
  • Smärtbehandling.

Spasticitet

Spasticitet är ett tillstånd där musklerna är mer spända än de borde. Det uppstår ibland vid neurologiska skador och sjukdomar såsom stroke, ryggmärgsskada, MS, cerebral pares mm. Den viktigaste åtgärden är träning för muskler och leder. Ibland kan detta dock inte vara tillräckligt och då kan injektioner med ett biologiskt toxin vara till god nytta. Man bedömer vilka muskler som är spastiska och injicerar dem. Effekten sitter i ca tre månader och under den tiden är det extra viktigt att träna. Därefter görs ny bedömning om fler injektioner behövs och behandlingen kan upprepas.

Migrän

Migrän är ett vanligt tillstånd med attackvis kommande svår huvudvärk. Ofta utlöst av hormonsvängning, särskild mat eller dryck eller väderomslag. Ibland upplevs s.k. aura; neurologiska fenomen som t.ex. flimmer i synfältet mm. Många klarar sig med att vila eller ta värktabletter när anfallen kommer, andra är mycket svårt drabbade och blir jättesjuka. De kan ha god nytta av profylaktisk behandling med ett nervgift. Läkemedlet injiceras enligt en mall i panna, tuggmuskler och nacke. Det går smidigt och snabbt. Toxinet blockerar kontakten med muskler och bromsar smärtsignalering, i tre månader. Anfallen blir lindrigare och kommer allt mer sällan. Injektionen får sedan upprepas.

Svettbehandling

Hyperhidros är också ett ganska vanligt tillstånd. Ca 3% av befolkningen lider av detta utan någon annan bakomliggande orsak. Det består av uttalad svettning utan funktionell nytta och det kan sänka livskvaliteten betydligt. Injektioner med ett biologiskt toxin kan blockera nervernas kontakt med svettkörtlarna och efter en behandling svettas man knappt alls i många månader. Vanligen får man effekt sex månader, men en del får kortare och en del längre. Armhålorna är enklast och vanligast att behandla.

Estetisk behandling

Genom att injicera läkemedlet botulinumtoxin (Botox, Xeomin eller Dysport) kan man dämpa åldersrelaterade rynkor i bl a pannan och runt ögonen, sk. kråksparkar, pannlinjer och bekymmersrynkan. Våra behandlingar utförs av läkare med gedigen kunskap och med lång erfarenhet av toxinbehandlingar. Vi använder endast licensierade läkemedel från säkra leverantörer. Efter behandling erbjuder vi en kostnadsfri uppföljning för en eventuell korrigering. Botulinumtoxinbehandling är ett mindre ingrepp som sällan orsakar några problem, och allergiska reaktioner är extremt ovanliga.

Rehdo AB

Kristinelundsgatan 16
411 37 Göteborg

Tel 0763 - 15 15 10
Email patrik@rehdo.se

Kontakt