Bruxism behandling Göteborg

Bruxism är ett medicinskt tillstånd där man gnisslar eller pressar tänderna, oftast kopplat till stress, ångest eller felaktig tandställning. Kan leda till tandproblem och käksmärta.

"
Personer som lider av bruxism kanske inte alltid är medvetna om deras beteende. Det finns olika orsaker till bruxism, inklusive stress, ångest, felaktig tandställning, sömnrelaterade andningsstörningar eller som en bieffekt av vissa mediciner. Över tid kan bruxism leda till tandfrakturer, förslitning av emaljen, ökad tandkänslighet, och i svåra fall kan det leda till förlust av tänder.
Vad är Bruxism

Hur kan man behandla bruxism i Göteborg?

Bruxism är ett tillstånd som påverkar många människor, och dess behandling bör anpassas efter varje individs specifika behov. Bruxism kallas också tandpressning. Behandlingsmetoderna kan variera beroende på orsaken bakom bruxismen och hur allvarligt tillståndet är.

Många gånger kan tandläkare, efter en noggrann undersökning och diagnos, rekommendera att patienten bär en bettskena medan de sover. Denna skena är utformad för att skapa en barriär mellan över- och underkäken, vilket hjälper till att förhindra skador på tänderna från gnissling eller pressning.

Utöver detta är det viktigt att identifiera potentiella utlösande faktorer. Stress och ångest är vanliga orsaker till bruxism. För att adressera dessa orsaker kan det vara hjälpsamt att utforska avslappningstekniker, meditation, djupandning eller kognitiv beteendeterapi. Vissa människor finner även nytta i akupunktur, fysioterapi eller muskelavslappningsterapier för att lindra spänningar som kan bidra till bruxism. Det är viktigt att varje person finner den behandlingsmetod som bäst passar deras situation.

Bruxism behandling med botulinumtoxin

Botulinumtoxin, som ingår i läkemedlen Botox, Xeomin och Dysport, har traditionellt använts för estetiska behandlingar, men har på senare år blivit ett alternativ för behandling av bruxism.

När botox injiceras i käkmuskulaturen, minskar det muskelns aktivitet, vilket kan hjälpa till att minska eller förhindra tändernas gnissling och pressning. Fördelen med botox är att det erbjuder en icke-kirurgisk lösning med snabba resultat. Patienter rapporterar ofta en minskning av smärta och andra symtom inom några dagar efter behandlingen.

Men som alla medicinska ingrepp har botox potentiella biverkningar, och det är viktigt att diskutera dessa med en specialist.

Effekten av botox vid behandling av bruxism varierar från person till person, men generellt sett kan resultaten förväntas vara i omkring 3 till 6 månader.

Efter denna period kan muskelaktiviteten gradvis återvända, och ytterligare injektioner kan krävas för att bibehålla effekterna. Det är viktigt att notera att botox inte botar bruxism, men det kan hjälpa till att minska symtomen genom att begränsa muskelaktiviteten. Om en patient överväger botox som behandlingsalternativ för bruxism bör detta diskuteras med en specialist, som kan ge vägledning om dosering, behandlingsfrekvens och eventuella risker eller biverkningar.

bruxism
Inför bruxism behandling

Vad ska man tänka på inför bruxism behandling?

Vid behandling av bruxism bör du först säkerställa en korrekt diagnos. Utforska alla tillgängliga behandlingsalternativ och identifiera eventuella utlösande faktorer som stress. Var medveten om potentiella biverkningar, överväg kostnaden och försäkringstäckning, och tänk på långsiktiga lösningar. Sök referenser om du överväger en specifik specialist och följ upp regelbundet efter behandlingsstart för att utvärdera effektiviteten.

Boka tid för bruxism behandling

Du kan också ringa oss på 076-766 55 05 eller e-posta till susanne@rehdo.se 

Vanliga frågor och svar om bruxism eller tandpressning

Vad är bruxism?
Bruxism är medicinska termen för att gnissla eller pressa tänderna, antingen under sömnen eller medan man är vaken.
Vilka är de vanligaste orsakerna till bruxism?
Stress, ångest, felaktig tandställning, och sömnrelaterade störningar är några vanliga orsaker.
Hur vet jag om jag har bruxism?
Tecken kan inkludera förslitna tandytor, ökad tandkänslighet, och käksmärta.
Vilka långvariga effekter kan bruxism ha på tänderna?
Det kan leda till tandfrakturer, emaljförslitning, och i svåra fall, förlust av tänder.
Finns det behandlingar för bruxism?
Ja, behandlingar inkluderar bettskenor, botox-injektioner, och stresshanteringstekniker.
Vad är en bettskena?
En anordning som bärs över tänderna, oftast nattetid, för att förhindra skada från gnissling.
Kan barn ha bruxism?
Ja, barn kan också uppleva bruxism, ofta som svar på stress eller tandyta.
Hur relaterar stress till bruxism?
Stress och ångest kan leda till ökad muskelspänning och omedveten gnissling eller pressning av tänderna.
Kan botox hjälpa mot bruxism?
Ja, botox kan injiceras i käkmuskulaturen för att minska muskelaktiviteten och därmed symtomen av bruxism.
Är bruxismbehandling täckt av försäkring?
Det varierar beroende på försäkringsbolag och policy, så det är bäst att kontrollera direkt med din försäkringsgivare.

Läs också detta

Här kan du hitta flera artiklar från Rehdo.

Migränkliniken Göteborg

Migränkliniken Göteborg

Rehdo: Din framstående migränklinik i Göteborg Rehdo, en ledande migränklinik i Göteborg, erbjuder banbrytande Botox-behandlingar för migrän. Denna avancerade metod är känd för sin snabba effekt och...

Tandpressning behandling Göteborg

Tandpressning behandling Göteborg

De flesta däggdjur har kraftiga käkmuskler och det har varit viktigt i vår utveckling. Så som människan lever idag med mat som sushi och pannkaka behöver vi inte så stor tuggkraft och de är...

Före och efter estetisk behandling med botox

Före och efter estetisk behandling med botox

Att tänka på inför en estetisk behandling Tänk igenom vad du önskar göra och vad du absolut inte vill ska hända. Hur kraftig ska effekten vara? Vill du ta det försiktigt eller ha tydlig effekt så...