Bruxism behandling Göteborg

Bruxism är ett medicinskt tillstånd där man gnisslar eller pressar tänderna, oftast kopplat till stress, ångest eller felaktig tandställning. Kan leda till tandproblem och käksmärta.

"
Personer som lider av bruxism kanske inte alltid är medvetna om deras beteende. Det finns olika orsaker till bruxism, inklusive stress, ångest, felaktig tandställning, sömnrelaterade andningsstörningar eller som en bieffekt av vissa mediciner. Över tid kan bruxism leda till tandfrakturer, förslitning av emaljen, ökad tandkänslighet, och i svåra fall kan det leda till förlust av tänder.
Vad är Bruxism

Hur kan man behandla bruxism i Göteborg?

Bruxism är ett tillstånd som påverkar många människor, och dess behandling bör anpassas efter varje individs specifika behov. Bruxism kallas också tandpressning. Behandlingsmetoderna kan variera beroende på orsaken bakom bruxismen och hur allvarligt tillståndet är.

Många gånger kan tandläkare, efter en noggrann undersökning och diagnos, rekommendera att patienten bär en bettskena medan de sover. Denna skena är utformad för att skapa en barriär mellan över- och underkäken, vilket hjälper till att förhindra skador på tänderna från gnissling eller pressning.

Utöver detta är det viktigt att identifiera potentiella utlösande faktorer. Stress och ångest är vanliga orsaker till bruxism. För att adressera dessa orsaker kan det vara hjälpsamt att utforska avslappningstekniker, meditation, djupandning eller kognitiv beteendeterapi. Vissa människor finner även nytta i akupunktur, fysioterapi eller muskelavslappningsterapier för att lindra spänningar som kan bidra till bruxism. Det är viktigt att varje person finner den behandlingsmetod som bäst passar deras situation.

Bruxism behandling med botulinumtoxin

Botulinumtoxin, som ingår i läkemedlen Botox, Xeomin och Dysport, har traditionellt använts för estetiska behandlingar, men har på senare år blivit ett alternativ för behandling av bruxism.

När botox injiceras i käkmuskulaturen, minskar det muskelns aktivitet, vilket kan hjälpa till att minska eller förhindra tändernas gnissling och pressning. Fördelen med botox är att det erbjuder en icke-kirurgisk lösning med snabba resultat. Patienter rapporterar ofta en minskning av smärta och andra symtom inom några dagar efter behandlingen.

Men som alla medicinska ingrepp har botox potentiella biverkningar, och det är viktigt att diskutera dessa med en specialist.

Effekten av botox vid behandling av bruxism varierar från person till person, men generellt sett kan resultaten förväntas vara i omkring 3 till 6 månader.

Efter denna period kan muskelaktiviteten gradvis återvända, och ytterligare injektioner kan krävas för att bibehålla effekterna. Det är viktigt att notera att botox inte botar bruxism, men det kan hjälpa till att minska symtomen genom att begränsa muskelaktiviteten. Om en patient överväger botox som behandlingsalternativ för bruxism bör detta diskuteras med en specialist, som kan ge vägledning om dosering, behandlingsfrekvens och eventuella risker eller biverkningar.

bruxism
Inför bruxism behandling

Vad ska man tänka på inför bruxism behandling?

Vid behandling av bruxism bör du först säkerställa en korrekt diagnos. Utforska alla tillgängliga behandlingsalternativ och identifiera eventuella utlösande faktorer som stress. Var medveten om potentiella biverkningar, överväg kostnaden och försäkringstäckning, och tänk på långsiktiga lösningar. Sök referenser om du överväger en specifik specialist och följ upp regelbundet efter behandlingsstart för att utvärdera effektiviteten.

Boka tid för bruxism behandling

Du kan också ringa oss på 076-766 55 05 eller e-posta till susanne@rehdo.se 

Vanliga frågor och svar om bruxism eller tandpressning

Vad är bruxism?
Bruxism är medicinska termen för att gnissla eller pressa tänderna, antingen under sömnen eller medan man är vaken.
Vilka är de vanligaste orsakerna till bruxism?
Stress, ångest, felaktig tandställning, och sömnrelaterade störningar är några vanliga orsaker.
Hur vet jag om jag har bruxism?
Tecken kan inkludera förslitna tandytor, ökad tandkänslighet, och käksmärta.
Vilka långvariga effekter kan bruxism ha på tänderna?
Det kan leda till tandfrakturer, emaljförslitning, och i svåra fall, förlust av tänder.
Finns det behandlingar för bruxism?
Ja, behandlingar inkluderar bettskenor, botox-injektioner, och stresshanteringstekniker.
Vad är en bettskena?
En anordning som bärs över tänderna, oftast nattetid, för att förhindra skada från gnissling.
Kan barn ha bruxism?
Ja, barn kan också uppleva bruxism, ofta som svar på stress eller tandyta.
Hur relaterar stress till bruxism?
Stress och ångest kan leda till ökad muskelspänning och omedveten gnissling eller pressning av tänderna.
Kan botox hjälpa mot bruxism?
Ja, botox kan injiceras i käkmuskulaturen för att minska muskelaktiviteten och därmed symtomen av bruxism.
Är bruxismbehandling täckt av försäkring?
Det varierar beroende på försäkringsbolag och policy, så det är bäst att kontrollera direkt med din försäkringsgivare.

Läs också detta

Här kan du hitta flera artiklar från Rehdo.

Psykologiska effekter av kronisk migrän

Psykologiska effekter av kronisk migrän

Många vittnar om att livet med kronisk migrän sätter sig på det psykiska måendet. Det är ju inget konstigt. Smärtan och alla dess konsekvenser är oberäknelig och hindrar en plötsligt att leva som...

Fysisk aktivitet vid migrän

Fysisk aktivitet vid migrän

Hjärnan mår utmärkt av att vara fysiskt aktiv. Vi är som alla däggdjur utvecklade för att hålla i gång och skaffa mat, umgås och försvara familjen. I vårt konstlade samhälle blir vi lätt sittande på...

Nya läkemedel vid kronisk migrän!

Nya läkemedel vid kronisk migrän!

På senare år har vi fått flera nya läkemedel mot svår migrän. Det är resultatet av forskning i Sverige av ffa Lars Edvinsson. Framför allt används de som förebyggande behandling sk profylax, men...