Kronisk Migränbehandling i Göteborg

Har du kronisk migrän?

Att leva med kronisk migrän innebär att du så gott som dagligen måste tampas med din migrän, med stor påverkan på din vardag. Idag finns det dock goda behandlingsalternativ för dig som har kronisk migrän.

Det är viktigt att skilja på migrän, kronisk migrän och vanlig huvudvärk. Cirka 80 procent av befolkningen får någon gång under livet huvudvärk, migrän drabbar runt 15 procent och cirka 2 procent lider av kronisk migrän.

För definition av migrän och kronisk migrän, vg se: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/

Det är inte ovanligt att den som har kronisk migrän har gått med besvären i flera år vilket till slut kan leda till huvudvärk så gott som dagligen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 1,7 till 4 procent av alla vuxna i världen kronisk migrän och migrän är rankad som den sjunde mest funktionsnedsättande sjukdomen i världen.

Botox-migrän-behandling_Göteborg

Kronisk migränbehandling med botox

Migrän är ett vanligt tillstånd med attackvis kommande svår huvudvärk. Ofta utlöst av hormonsvängning, särskild mat eller dryck eller väderomslag. Ibland upplevs s.k. aura; neurologiska fenomen som t.ex. flimmer i synfältet mm.

Många klarar sig med att vila eller ta värktabletter när anfallen kommer, andra är mycket svårt drabbade och blir jättesjuka. De kan ha god nytta av profylaktisk behandling med ett nervgift.

Läkemedlet injiceras enligt en mall i panna, tuggmuskler och nacke. Det går smidigt och snabbt. Toxinet blockerar kontakten med muskler och bromsar smärtsignalering, i tre månader. Anfallen blir lindrigare och kommer allt mer sällan. Injektionen får sedan upprepas.

Behandling av kronisk migrän

Första åtgärden är att försöka minska frekvensen genom att reducera triggerfaktorer som stress, vissa födoämnen med mera samt öka motion och avslappning (tex med hjälp av sjukgymnast eller massör). När sådana åtgärder inte räcker till och man har 4 eller fler anfall i månaden får man överväga medicinsk förebyggande behandling.

– När migränattacken är över upplever jag att många helst vill glömma sjukdomen. Samtidigt är man beredd att göra ”vad som helst” när migränattacken pågår.

En god förebyggande effekt räknar man när migränfrekvensen eller intensiteten på attackerna minst halveras. På senare år har det kommit flera nya metoder för behandling av svår migrän, bland annat har botulinumtoxin och elektronisk nervstimulering visat sig framgångsrikt vid behandling av svår kronisk migrän och båda dessa godkändes i Sverige 2011.

Hur behandlas kronisk migrän med botulinumtoxin (botox)

Botoxbehandling innebär att du får injektioner runt huvudet och i nacken. Botox blev godkänt som behandling november 2011 och ger mycket lite biverkningar.

– Mina patienter som får effekt säger att de mår mellan 70-85 procent bättre. Det innebär i praktiken att man kan förbättra resultatet från 3-4 attacker per vecka till 1 attack per vecka. Det här är en behandling som har mycket bra effekt! Egentligen mycket bättre effekt än de tablettbehandlingar patienterna får idag.

 

Vad kostar en migränbehandling?

Priset för en behandling är 1800:-. Kostnad för läkemedlet tillkommer på apoteket. Uppfyller man villkoren för diagnosen kronisk migrän ingår läkemedlet i apotekets högkostnadsskydd. Vi skriver ut botulinumtoxinet på recept och det hämtas ut på apoteket innan och tas med till behandlingen.

Priset på apoteket beror på hur mycket receptbelagda läkemedel man köpt den senaste tiden men deras tak per år är 2350:-.

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin är ett muskelavslappnande medel som används för att behandla ett antal olika tillstånd i kroppen. Den aktiva substansen botulinumtoxin typ A injiceras i antingen muskler eller precis under huden. Det verkar lokalt genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och minskar kraftiga sammandragningar av dessa muskler. Som läkemedel från apoteket heter det Botox, Xeomin eller Dysport och alla dessa är lika bra produkter.

När det gäller behandling av kronisk migrän blockerar Botulinumtoxin smärtsignaler vilket indirekt förhindrar att migrän utvecklas. Vanligen används Botox och det används för att minska symtomen på kronisk migrän hos vuxna som har haft huvudvärk i 15 dagar eller mer varje månad, varav minst 8 dagar är med migrän och som inte har svarat bra på andra förebyggande migränläkemedel.

Gör migräntest:
https://www.doktorn.com/artikel/migräntestet/

Boka tid för migränbehandling

Använd formuläret nedan för att skicka in en bokningsförförfrågan. Du kan också ringa oss på 076-766 55 05 eller e-posta till susanne@rehdo.se 

Vanliga frågor och svar om kronisk migränbehandling

Hur behandlar man kronisk migrän?

Behandling med botulinumtoxin vid kronisk migrän utförs av specialutbildade sjuksköterskor eller läkare på kliniken. En liten volym botulinumtoxin (motsvarande en liten vattendroppe) sprutas in i huden enligt ett rekommenderat schema (PREEMPT). Det består av 31-39 punkter som man injicerar en standardiserad dos läkemedel. Varje injektion ger en lokal effekt i den muskel man injicerar men tillsammans får man en indirekt effekt på de djupa delar av hjärnstammen där migränattackerna startar.. Man behöver ingen bedövning innan. Efter behandlingen är man lite öm men kan leva som vanligt. Tunnast möjliga nålar används. Behandling av kronisk migrän tar ca 20-30 minuter med ett samtal om hur det fungerar i vardagen.
Effekten är övergående och när nerven återställs återkommer migränattackerna. Effekten kommer inom några dagar och sitter i olika länge, men oftast mellan 3-12 månader. När man upprepat behandlingen några gånger kan man märka att migränsituationen blir bättre och bättre och man kan ofta glesa ut behandlingarna med tiden.

Vad kostar en behandling?

Priset för en behandling är 1800:-. Kostnad för läkemedlet tillkommer på apoteket. Uppfyller man villkoren för diagnosen kronisk migrän ingår läkemedlet i apotekets högkostnadsskydd. Vi skriver ut botulinumtoxinet på recept och det hämtas ut på apoteket innan och tas med till behandlingen. Priset på apoteket beror på hur mycket receptbelagda läkemedel man köpt den senaste tiden men deras tak per år är 2350:-.

Rehdo AB

Kristinelundsgatan 16
411 37 Göteborg

Tel 0767665505
Email susanne@rehdo.se

Kontakt