Kronisk migränbehandling i Uddevalla – Botox hjälper mot migrän!

"

Har du kronisk migrän?

Att leva med kronisk migrän innebär att du så gott som dagligen måste tampas med din migrän, med stor påverkan på din vardag. Idag finns det dock goda behandlingsalternativ för dig som har kronisk migrän.

Det är viktigt att skilja på migrän, kronisk migrän och vanlig huvudvärk. Cirka 80 procent av befolkningen får någon gång under livet huvudvärk, migrän drabbar runt 15 procent och cirka 2 procent lider av kronisk migrän.

För definition av migrän och kronisk migrän, vg se: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/

Det är inte ovanligt att den som har kronisk migrän har gått med besvären i flera år vilket till slut kan leda till huvudvärk så gott som dagligen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 1,7 till 4 procent av alla vuxna i världen kronisk migrän och migrän är rankad som den sjunde mest funktionsnedsättande sjukdomen i världen.

Kronisk migrän behandling

Botox vid behandling av migrän i Uddevalla

Migrän är ett vanligt tillstånd med attackvis kommande svår huvudvärk. Ofta utlöst av hormonsvängning, särskild mat eller dryck eller väderomslag. Ibland upplevs s.k. aura; neurologiska fenomen som t.ex. flimmer i synfältet mm.

Många klarar sig med att vila eller ta värktabletter när anfallen kommer, andra är mycket svårt drabbade och blir jättesjuka. De kan ha god nytta av profylaktisk behandling med ett nervgift.

Läkemedlet botulinumtoxinet (botox) injiceras enligt en mall i panna, tuggmuskler och nacke. Det går smidigt och snabbt. Toxinet blockerar kontakten med muskler och bromsar smärtsignalering, i tre månader. Anfallen blir lindrigare och kommer allt mer sällan. Injektionen får sedan upprepas.

Vad kostar en migränbehandling med botox i Uddevalla?

Priset för en behandling är 1800:-. Kostnad för läkemedlet tillkommer på apoteket. Uppfyller man villkoren för diagnosen kronisk migrän ingår läkemedlet i apotekets högkostnadsskydd. Vi skriver ut botulinumtoxinet på recept och det hämtas ut på apoteket innan och tas med till behandlingen. Priset på apoteket beror på hur mycket receptbelagda läkemedel man köpt den senaste tiden men deras tak per år är 2350:-.

Hur behandlas kronisk migrän med botulinumtoxin (botox)

Botoxbehandling innebär att du får injektioner runt huvudet och i nacken. Botox blev godkänt som behandling november 2011 och ger mycket lite biverkningar.

– Mina patienter som får effekt säger att de mår mellan 70-85 procent bättre. Det innebär i praktiken att man kan förbättra resultatet från 3-4 attacker per vecka till 1 attack per vecka. Det här är en behandling som har mycket bra effekt! Egentligen mycket bättre effekt än de tablettbehandlingar patienterna får idag.

 

Behandla krontisk migränmed botox

Boka tid för migränbehandling

Du kan också ringa oss på 076-766 55 05 eller e-posta till susanne@rehdo.se 

Behandling av kronisk migrän i Uddevalla 

Första åtgärden är att försöka minska frekvensen genom att reducera triggerfaktorer som stress, vissa födoämnen med mera samt öka motion och avslappning (tex med hjälp av sjukgymnast eller massör). När sådana åtgärder inte räcker till och man har 4 eller fler anfall i månaden får man överväga medicinsk förebyggande behandling.

– När migränattacken är över upplever jag att många helst vill glömma sjukdomen. Samtidigt är man beredd att göra ”vad som helst” när migränattacken pågår.

En god förebyggande effekt räknar man när migränfrekvensen eller intensiteten på attackerna minst halveras. På senare år har det kommit flera nya metoder för behandling av svår migrän, bland annat har botulinumtoxin och elektronisk nervstimulering visat sig framgångsrikt vid behandling av svår kronisk migrän och båda dessa godkändes i Sverige 2011. 

Om botulinumtoxin vid behandling av kronisk migrän

Botulinumtoxin är ett muskelavslappnande medel som används för att behandla ett antal olika tillstånd i kroppen. Den aktiva substansen botulinumtoxin typ A injiceras i antingen muskler eller precis under huden. Det verkar lokalt genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och minskar kraftiga sammandragningar av dessa muskler. Som läkemedel från apoteket heter det Botox, Xeomin eller Dysport och alla dessa är lika bra produkter.

När det gäller behandling av kronisk migrän blockerar Botulinumtoxin smärtsignaler vilket indirekt förhindrar att migrän utvecklas. Vanligen används Botox och det används för att minska symtomen på kronisk migrän hos vuxna som har haft huvudvärk i 15 dagar eller mer varje månad, varav minst 8 dagar är med migrän och som inte har svarat bra på andra förebyggande migränläkemedel.

Gör migräntest:
https://www.doktorn.com/artikel/migräntestet/

Vanliga frågor och svar om kronisk migränbehandling

Vad är migrän?

Migrän – vanligaste neurologiska sjukdomen

Migrän är en neurologisk sjukdom som beror på en medfödd, ökad känslighet och minskad filtrationsförmåga i den nerv som förmedlar känselsignaler från hjärnhinnorna och hjärnans blodkärl.

Migrän kan te sig på olika sätt för olika personer. Vanligen ger det återkommande attacker med måttlig till svår, pulserande huvudvärk och symtom som illamående, kräkningar, känslighet för ljus, ljud och dofter, synstörning, domningar och talsvårigheter. Ett anfall kan vara allt mellan 4-72 timmar.

Migränsjukdomen ändrar sig under livets gång och förvärras av perioder av stress, otrygghet och sämre kondition. Anfall kan triggas av utebliven mat och sömn, menstruation, överbelastning (och vilan efter), olika ämnen som tex choklad, rödvin, ost och mycket annat. Ofta ser man ingen tydlig utlösande orsak.

Om man har konstaterad migrän 15 eller fler dagar i månaden kallas det för kronisk migrän.

Läs mer om migrän

 

 

Symptom på migrän

För vissa personer kommer huvudvärken helt plötsligt medan andra får symptom som förvarnar om att den är på väg. Symptom kan vara vad man kallar aura (förkänningar), vilket kan visa sig som sämre känsel, sämre tal eller synfenomen.

Synfenomen kan vara att man får ett tomt hål i synfältet, blixtar, flimmer, eller att man ser dubbelt. Andra symptom på förkänningar är humörsvängningar, en allmän olustkänsla i kroppen, att man mår illa och får problem med magen. Händer eller fötter kan svullna, man kan bli trött, få spänningar och ont i nacken. För en del personer kommer förkänningarna genom att de känner sig upprymda, klartänkta och alerta.

När huvudvärken väl kommer brukar det vara en måttlig till svår värk i huvudet, som kan kännas pulserande, dunkande eller borrande. Antingen i ena sidan av huvudet eller vid ett av ögonen, eller på båda sidorna. Värken blir sämre av att man rör sig eller anstränger sig, och det är vanligt att man blir känslig för ljus, ljud och dofter. Man kan må illa och kräkas, bli väldigt trött samt få koncentrationssvårigheter.

Efter huvudvärken klingat av efter timmar eller dagar kan man få dras med en trötthet eller matthet. Det kan sitta i flera dagar efter anfallet.

Behandling av migrän

AKUT MIGRÄNBEHANDLING
När migränattackerna kommer i enstaka anfall behandlar man med kortvariga smärtlindrande läkemedel som innehåller Paracetamol, Acetylsalicylsyra, Ibuprufen eller Naproxen.

Hjälper inte detta tillräckligt kan man ta till de sk triptanerna som Sumatriptan, Imigran, Zomig eller liknande. De ska tas tidigt i anfallet och finns som tablett eller nässpray vilket är bra om man mår illa. Morfininnehållande läkemedel, sk opioider, som tex Treo Comp, Citodon, Panocod och Tramadol ska undvikas då de snarare kan förvärra situationen.

Har man ofta och långa attacker kan det krävas mycket mediciner och ändå inte ge en tillräcklig lindring. Det finns en risk för sk läkemedelsinducerad huvudvärk där man hamnar i en ond spiral att de läkemedel som ska lindra huvudvärken också triggar migrän och man tvingas mer eller mindre ta mer och mer.

Biverkningar kan bli besvärliga och den lindrande effekten försämras allt mer. Då bör man överväga en annan strategi och förebygga migränen istället. Om möjligt kan man göra ett två veckors uppehåll av all medicinering för att nollställa systemet. Men det kan vara väldigt svårt.

Förebyggande migrenbehandling

Sedan länge har man behandlat migrän med blodtryckssänkande läkemedel. Det fungerar för vissa men många får problem av ett för lågt blodtryck. Epilepsimediciner fungerar för vissa men ger ofta besvärande biverkningar.

Sedan 2011 har injektioner med botulinumtoxin (Botox, Xeomin och Dysport) etablerats som en framgångsrik förebyggande behandling. Man följer ett fastslaget schema (PREEMPT) på drygt 30 ytliga injektioner i panna, hårbotten, nacke och skuldror. Viss individuell anpassning görs. Det ger svagare anfall i början och senare kommer de även mer sällan.

Man blir sällan helt av med sin migrän men får en bättre situation. Man kan fortsätta med sin akuta behandling och märker då ofta att den fungerar bättre. Injektionerna upprepas vanligen var 3e månad. En biverkan är en viss muskelavslappning som många uppskattar då det är vanligt med spänningstillstånd efter år med migrän.

De senaste åren har ett nytillskott bland förebyggande läkemedel kommit; monoklonala antikroppar mot CGRP eller dess receptorer, Aimovig, Ajovy och Emgality. CGRP är en signalsubstans som är viktig i migränsjukdomens reaktioner och genom att blockera den mekanismen får man en förbättring. Dessa läkemedel tas som injektion i benet eller magen varje månad och har väldigt lite biverkningar och god effekt.

Både botulinumtoxin och CGRP-läkemedlen ska bara användas till de med kronisk migrän, dvs minst 15 dagar med migrän i månaden och otillräcklig effekt av andra åtgärder.

Hur behandlar man kronisk migrän?

Behandling med botulinumtoxin vid kronisk migrän utförs av specialutbildade sjuksköterskor eller läkare på kliniken. En liten volym botulinumtoxin (motsvarande en liten vattendroppe) sprutas in i huden enligt ett rekommenderat schema (PREEMPT). Det består av 31-39 punkter som man injicerar en standardiserad dos läkemedel. Varje injektion ger en lokal effekt i den muskel man injicerar men tillsammans får man en indirekt effekt på de djupa delar av hjärnstammen där migränattackerna startar.. Man behöver ingen bedövning innan. Efter behandlingen är man lite öm men kan leva som vanligt. Tunnast möjliga nålar används. Behandling av kronisk migrän tar ca 20-30 minuter med ett samtal om hur det fungerar i vardagen.
Effekten är övergående och när nerven återställs återkommer migränattackerna. Effekten kommer inom några dagar och sitter i olika länge, men oftast mellan 3-12 månader. När man upprepat behandlingen några gånger kan man märka att migränsituationen blir bättre och bättre och man kan ofta glesa ut behandlingarna med tiden.

Vad kostar en behandling?

Priset för en behandling är 1800:-. Kostnad för läkemedlet tillkommer på apoteket. Uppfyller man villkoren för diagnosen kronisk migrän ingår läkemedlet i apotekets högkostnadsskydd. Vi skriver ut botulinumtoxinet på recept och det hämtas ut på apoteket innan och tas med till behandlingen. Priset på apoteket beror på hur mycket receptbelagda läkemedel man köpt den senaste tiden men deras tak per år är 2350:-.