Svettas du överdrivet mycket i ansiktet? Så här behandlar vi kraftig ansiktssvett på kliniken Rehdo i Göteborg.

Att svettas mycket i ansiktet, huvudet, pannan eller hårbotten kan kännas både besvärligt och pinsamt. Svettningarna kan påverka livskvalitete och det vardagliga livet. Vi erbjuder svettbehandling för ansikte som både är snabb och effektiv.

På Rehdo i Göteborg behandlar vi överproduktion av svett effektivt med hjälp av det naturligt förekommande ämnet botulinumtoxin. Det finns tillgängligt som läkemedlen Botox, Dysport och Xeomin. Läs mer om svettbehandling med botox.

Dessa olika botulinumtoxin är registrerade läkemedel som är godkända av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för medicinsk och kosmetisk användning. 2003 blev det godkänt för behandling av överdriven svettning, sk hyperhidros.

Inför svettbehandling av ansiktet

Konsultation inför din svettbehandling kan göras med ett besök, på telefon eller via mailkontakt. Då pratar man om hur det påverkar livet och hur det fungerar och kommer gå till. Vanligast är att behandlingen sker vid första besöket.

Behandlingen av ansiktet kan utföras när som helst på dagen och tar ca 30-60 minuter. Man kan leva som vanligt direkt efter utan restriktioner. Bara bra att försöka hålla de behandlade områdena rena tills de små injektionssåren läkt.